Beszámoló: Csíkszentsimon

Versenyzők száma: 46
Nézők száma: 0

A csíkszentsimoni Endes József Általános Iskolából 46 tanuló vett részt a helyi szakasz versenyén. A 46 tanuló 15 családot alapított, ebből 14 három tagú és 1 négy tagú család volt. A verseny forgatókönyvén annyit módosítottunk hely szűke miatt, hogy minden család megválaszolhatta írásban a kérdéseket. Zsüri pontozott és értékelt. A vetélkedő sorshúzással kezdődött. Utána minden család nevet választott, címert rajzolt, és himnuszt írt. Ezt aki akarta bemutatta. A bejutó kérdésekkel indult az igazi vetélkedés. Kivetítettük a kérdést és minden csapat írásban válaszolt. Míg a zsüri pontozott zajlott az almahántás. Az almahántás után megválaszolták az első és második kör feladatait írásban. Utána jött a nagy családos reggel. Itt csak a legkisebb családtag cipőjét varázsolták el a boszorkák. Ez után jött a harmadik és negyedik kör szintén írásban. Végül felolvastuk a villámkérdéseket és azt is írásban válaszolták meg. Tartalék kérdésre nem került sor, mert az első három család különböző pontszámot ért el. Minden résztvevő emléklapot kapott, az első három család oklevelet és könyvjutalmat is. A verseny megszervezésében 13 pedagógus és két takarítónő segített. A gyermekek örömmel vetélkedtek, jó volt a hangulat. A családi címerekből kiállítást készítettünk az iskolában.